Φωτισμός Πόλεων
 

Προσφέρουμε τεχνογνωσία σε κατασκευαστικές εταιρείες για την από κοινού συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, παρέχοντας ολοκληρωμένη λύση για την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε διαγωνισμού. Υποστηρίζουμε κάθε φάση του έργου από τη μελέτη και την προμήθεια μέχρι την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του εξοπλισμού.

 


Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού

 

Τα οφέλη από την αξιοποίηση των μοντέρνων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου είναι πολλαπλά για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις φωτισμού και τον άνθρωπο. Προσεγγίζουμε κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και προσαρμόζουμε τη λύση μας ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, προτείνοντας σύστημα διαχείρισης φωτισμού κατά περίπτωση (κεντρικό ή αυτόνομο, ενσύρματο ή ασύρματο).


Εσωτερικός Φωτισμός
 

Με νέες ιδέες, αποδοτικό σχεδιασμό και τα κατάλληλα εργαλεία, προσαρμόζουμε τη δική μας προσέγγιση στις απαιτήσεις του πελάτη για να προσφέρουμε την πλέον αποδοτική λύση εσωτερικού φωτισμού. Με την εφαρμογή του σωστού φωτισμού, στόχος μας είναι η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και η αύξηση της λειτουργικότητας κάθε χώρου.


Συμβουλευτική
 

Οι μηχανικοί της ILS παρέχουν συμβουλές και τεχνική υποστήριξη σε δήμους και ιδιώτες που θέλουν να επωφεληθούν από τα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά χρηματοδοτικά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών τους. Με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στοχεύουμε στην ανάπτυξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων φωτισμού, με κύριο γνώμονα την αξιοπιστία, τη διάρκεια και την απόδοση.