Αυτόνομο Δίκτυο Φωτισμού LED σε Ποδηλατόδρομο με Αισθητήρες Κίνησης, τροφοδοτούμενο από ΑΠΕ

Η I.L.S. ολοκλήρωσε και παρέδωσε ένα έξυπνο, ενεργειακά αποδοτικό και πλήρως αυτόνομο σύστημα φωτισμού LED στη Σητεία της Κρήτης, για το φωτισμό του καινούριου ποδηλατόδορμου της πόλης. Κάθε ιστός έχει σύστημα φωτισμού που τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό πάνελ και ρυθμίζεται αυτόνομα και σε ομάδες από ελεγκτές LUCO ADP. Τα φωτιστικά σώματα επικοινωνούν μέσω των ελεγκτών τους ασύρματα με Zigbee πρωτόκολλο.

Τα φωτιστικά TECEO 1 32 LEDs/ 500mA/ 51W, με τον κομψό σχεδιασμό τους και υψηλή φωτομετρική απόδοση, ήταν η κατάλληλη επιλογή για το συγκεκριμένο έργο. Το αυτόνομο δίκτυο φωτισμού Owlet δίνει τη δυνατότητα για προσαρμοστικό φωτισμό, όταν και όπου χρειάζεται, χάρη στους ανιχνευτές κίνησης που ενσωματόνονται στα φωτιστικά TECEO 1.

Το σύστημα παραμετροποιήθηκε ώστε να λειτουργεί με δύο προφίλ dimming: στο 80% της ονομαστικής ισχύος όταν υπάρχει κίνηση και στο 20% όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση. Η αρχική ισχύς, ρυθμισμένη στο 80% της ονομαστικής ισχύος του φωτιστικού, θα αυξάνεται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου διατηρώντας τη φωτεινή ροή σταθερή (CLO) σε βάθος χρόνου.