Η διατήρηση σταθερής φωτεινής ροής (CLO) είναι ένα σύστημα που αντισταθμίζει τη μείωση της φωτεινής ροής των LEDs με το πέρασμα του χρόνου ζωής της εγκατάστασης και μειώνει τον υπερβολικό φωτισμό κατά την έναρξη της περιόδου χρήσης μιας εγκατάστασης. 

Ουσιαστικά η μείωση της φωτεινής ροής που συμβαίνει με το πέρασμα του χρόνου πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη μιας εγκατάστασης φωτισμού για να διασφαλιστεί από την αρχή ένα επίπεδο φωτισμού καθόλη τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού. 

Χωρίς απομακρυσμένη διαχείριση αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση της αρχικής ισχύος εγκατάσταση προκειμένου να αντισταθμιστεί τελική μείωση της φωτεινότητας. Μέσω του ακριβούς ελέγχου της φωτεινής ροής, μπορεί κάποιος να ελέγξει ακριβώς την ισχύ που χρειάζεται προκειμένου να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αρχική υπερδιαστασιολόγηση της εγκατάστασης πετυχαίνοντας επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, όπως παρουσιάζεται και στα παρακάτω σχήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ