Φωτομετρικές απαιτήσεις

 

Η εφαρμογή της οδηγίας CIE Νο 115-2010 και του προτύπου ΕΝ 13201, που λαμβάνουν υπόψιν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με την κυκλοφορία, την κίνηση και τις παραμέτρους του δρόμου, οδηγούν συνήθως στη κατηγοριοποίηση των αυτοκινητόδρομων απαίτηση επιπέδου φωτισμού κλάσης Μ3 ή Μ4.

Οι ζητούμενες τιμές των παραμέτρων φωτισμού των αντίστοιχων κλάσεων είναι οι παρακάτω:

 
Κλάση Μ3:     Lave ≥ 1,00 cd / m2     Uo ≥ 0,4      Ul ≥ 0,6     ΤΙ  15%     SR ≥ 0,3
Κλάση Μ4:     Lave ≥ 0,75 cd / m2     Uo ≥ 0,4      Ul ≥ 0,6      ΤΙ 15%     SR ≥ 0,3

 

Οι πηγές φωτός

 

Τα φωτιστικά τεχνολογίας LED αποτελούν την τέλεια επιλογή σε όρους απόδοσης, εξοικονόμησης, διάρκειας ζωής και απόδοσης χρώματος.

Τα λευκά LEDs προσφέρουν υψηλή οπτική άνεση και βελτιωμένη αντίθεση χρώματος διευκολύνοντας τις συνθήκες οδήγησης. Η μεγάλη διάρκεια ζωής τους μειώνει την ανάγκη συντήρησης και όταν συνδυάζεται με χρήση συστήματος διαχείριση, προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες προσαρμογής της φωτεινής στις πραγματικές συνθήκες κίνησης και κυκλοφορίας.

Η τεχνολογία LED παρέχει αυξημένες φωτομετρικές επιδόσεις και είναι κατάλληλη τόσο για παλιές όσο και για καινούριες εγκαταστάσεις, ικανή να ανταποκριθεί σε κάθε διαφορετική εφαρμογή. Η Schreder, της οποίας η εταιρία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος και συνεργάτης, αναπτύσσει τους δικούς της φακούς.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να σας καθοδηγήσουν ώστε να πραγματοποιήσετε την βέλτιστη επιλογή ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Οι λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) παρέχουν χαμηλότερη χρωματική απόδοση, μειώνοντας έτσι την άνεση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι δυνατότητες ελέγχου είναι περιορισμένες και έχουν η διάρκεια ζωής τους είναι τουλάχιστον 5 φορές μικρότερη από αυτή των LEDs, αυξάνοντας έτσι το κόστος από εργασίες συντήρησης.

Οι λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων παρέχουν λευκό φως αλλά έχουν ακόμα μικρότερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερες επιδόσεις. 

 

 Φωτιστικά Τεχνολογίας LED

Τα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό λεωφόρων πρέπει να έχουν μεγάλη ανοχή σε εισχώρηση σκόνης και νερού (IP 66), ούτως ώστε να διατηρούν την αρχική τους απόδοση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης.

Η μηχανική ανοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον βαθμού ΙΚ08, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62262.

 

Διάταξη εγκατάστασης

 

Όταν το πλάτος του κεντρικού διαζώματος μεταξύ των 2 δρόμων δεν ξεπερνάει τα 10 μέτρα, η καταλληλότερη διάταξη είναι αυτή κατά την οποία τα φωτιστικά είναι εγκατεστημένα στον άξονα του κεντρικού διαζώματος. Κάθε ιστούς θα είναι εξοπλισμένος με 2 φωτιστικά, το καθένα προσανατολισμένο σε κάθε δρόμο.

Το ύψος των ιστών εξαρτάται αρχικά από το συνολικό πλάτος του δρόμου καθώς και από την απόσταση των φωτιστικών από την άκρη του ρείθρου. Σύνηθες ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών είναι τα 12 μέτρα ή και μεγαλύτερο. 

Όταν η κεντρική νησίδα είναι πολύ φαρδιά (περισσότερο από 10 m), πιο αποδοτική διάταξη αποτελεί η εγκατάσταση 2 σειρών ιστών με αντίθετο προσανατολισμό, κατά μήκους της διαχωριστικής γραμμής του κάθε δρόμου.

Η αποδοτική και λειτουργική πλευρά της κάθε εγκατάστασης είναι μείζονος σημασίας.

Η αισθητική του χώρου μπορεί να διατηρηθεί χρησιμοποιώντας λειτουργικά αλλά και καλοσχεδιασμένα φωτιστικά. Είναι σημαντικό τα φωτιστικά σώματα να είναι εξοπλισμένα με φωτεινές πηγές μεγάλης διάρκειας ζωής (LEDs) ώστε να μειωθεί το κόστος συντήρησης.

Πολύ βασικό για το σχεδιασμό της εγκατάστασης φωτισμού είναι η σωστή γνώση των ιδιοτήτων αντανάκλασης της επιφάνειας του δρόμου. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να προσδιοριστούν με χρήση του αποκλειστικού συστήματος  Memphis της Schreder.

Το παρακάτω σχέδιο απεικονίζει μια τυπική εγκατάσταση φωτισμού λεωφόρου.  

 

 

Έξυπνος φωτισμός

 Το CIE 115-2010 επιτρέπει στο επίπεδο φωτισμού να προσαρμόζεται ανάλογα με την πυκνότητα της κυκλοφορίας. Όλες οι υπόλοιπες φωτομετρικές απαιτήσεις πρέπει να παραμένουν οι ίδιες για τη σωστή εφαρμογή ενός σεναρίου ελέγχου της φωτεινότητας. Οι υπάρχουσες τεχνολογίας συστημάτων ελέγχου επιτρέπουν την προ-ρύθμιση ή προσαρμογή των σεναρίων μείωσης της φωτεινής ροής ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα ανάλυσης της κυκλοφοριακής πυκνότητας.  

 

Παράδειγμα πραγματικής εγκατάστασης

 

Η εταιρία μας, I.L.S.| Innovative Lighting Systems, είναι η πρώτη εταιρία φωτισμού στον ελληνικό χώρο, που προχώρησε στην εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED και απομακρυσμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης, σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στην αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού σε κόμβο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Τα φωτιστικά είναι εγκατεστημένα σε ιστούς 12 μέτρων με τους ιστούς να τοποθετημένους ανά 40 m εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201 ο δρόμος κατηγοριοποιήθηκε με κλάση ΜΕ4a..

Τα προ υπάρχοντα φωτιστικά τεχνολογίας HPS αντικαταστάθηκαν με φωτιστικά Ampera Midi, της σειράς Ampera, κατασκευασμένα από το πολυεθνικό όμιλο Schreder, του οποίου η εταιρία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος και συνεργάτης για την ελληνική αγορά και όχι μόνο. Από την αντικατάσταση αυτή προέκυψε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 57%.
 

Επιπλέον, τα φωτιστικά είναι εξοπλισμένα με το απομακρυσμένο σύστημα διαχείρισης Owlet Nightshift. Η χρήση του Owlet επιτρέπει στους διαχειριστές να επωφεληθούν από την επιπλέον εξοικονόμηση που προκύπτει με τον ορισμό σεναρίων μείωσης της φωτεινής ροής ανάλογα με πυκνότητα της κυκλοφοριακής κίνησης. Εκτός αυτού, ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με τις ηλεκτρικές παραμέτρους του δικτύου, την διάρκεια ζωής των φωτιστικών αλλά και σε συναγερμούς και εκθέσεις λειτουργίας του δικτύου φωτισμού. 

Αν αναλογιστείτε την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της προτεινόμενης λύσης (που ξεπερνάει τις 100.000 ώρες), μπορείτε να αντιληφθείτε τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση λύσεων φωτισμού της I.L.S..  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ