Μέρος Α - Βασικές Έννοιες Φωτιστικών LED - Ζητήματα Αξιοπιστίας