Φωτομετρικές απαιτήσεις

Οι αστικοί δρόμοι συνήθως πρέπει να φωτίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την κατηγοριοποίηση κατά κλάση P, που καθορίζει τις απαιτήσεις φωτισμού σε περιοχές πεζών χαμηλής κυκλοφοριακής κίνησης. Για τέτοιου είδους εφαρμογές δεν μπορούν να εφαρμοστούν σενάρια λαμπρότητας, καθώς οι χρήστες του δρόμου δεν είναι μόνο οδηγοί που κοιτάζουν ευθεία αλλά και πεζοί που παρατηρούν το γύρω χώρο.

Επομένως, τα κριτήρια ποιότητας φωτισμού για αστικούς δρόμους, βασίζονται στην ένταση φωτισμού.

Αν είναι απαραίτητη η αναγνώριση προσώπων πρέπει να πληρούνται και άλλες απαιτήσεις, όπως η ελάχιστη κάθετη ένταση φωτισμού (Evmin) και η ελάχιστη ημι-κυλινδρική ένταση φωτισμού (Escmin).

Η επιλογή των κατάλληλων επιπέδων φωτισμού βασίζεται στην έκδοση CIE 115-2010 και αφορά στις τιμές των κριτηρίων φωτισμού για τις διάφορες κλάσεις Ρ. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας και το περιβάλλον

Οι ζητούμενες τιμές των παραμέτρων φωτισμού των αντίστοιχων κλάσεων είναι οι παρακάτω:

Κλάση P1 Eave=15 lux Emin=3 lux Ev,min=5 lux Esc,min=3 lux
Κλάση P2 Eave=10 lux Emin=2 lux Ev,min=3 lux Esc,min=2 lux
Κλάση P3 Eave=7.5 lux Emin=1.5 lux Ev,min=2.5 lux Esc,min=1.5 lux
Κλάση P4 Eave=5 lux Emin=1 lux Ev,min=1.5 lux Esc,min=1 lux
Κλάση P5 Eave=3 lux Emin=0.6 lux Ev,min=1 lux Esc,min=0.6 lux
Κλάση P6 Eave=2 lux Emin=0.4 lux Ev,min=0.6 lux Esc,min=0.4 lux

Φωτεινές Πηγές

Οι κατοικημένοι δρόμοι φωτίζονται συχνά με λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS), που έχουν χαμηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης. Πρόσφατες μελέτες αναφορικά με τη μεσοπική όραση έχουν αναδείξει ότι σε περιοχές όπου είναι σημαντική η περιφερειακή όραση, πρέπει να προτιμάτε η χρήση λευκού φωτός.

Επομένως, προτείνεται η χρήση λύσεων LEDs θερμού ή ουδέτερου λευκού φωτός.

Φωτιστικά τεχνολογίας LED

Τα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται για τον αστικό φωτισμό πρέπει να έχουν μεγάλη ανοχή σε εισχώρηση σκόνης και νερού (IP66), ούτως ώστε να διατηρούν την αρχική τους απόδοση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης.

Όταν τα φωτιστικά είναι εγκατεστημένα σε πολύ χαμηλό ύψος (έως 5m), πρέπει να ληφθεί υπόψιν η χρήση ανθεκτικών υλικών, για να προστατευθούν τα φωτιστικά από ενέργειες βανδαλισμού. 

Διάταξη εγκατάστασης

Τα φωτιστικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής ενός χώρου. Επομένως, είναι σημαντική η επιλογή καλαίσθητων λύσεων. Για τον ίδιο λόγο, το ύψος τοποθέτησης πρέπει να είναι σχετικά χαμηλό (τουλάχιστον χαμηλότερο από το ύψος των παρακειμένων κτηρίων). Η μέγιστη δυνατή επιλογή είναι η εγκατάσταση σε ιστούς ύψους 6-8m.

Διατάξεις με ιστούς χιαστή ο ένας από τον άλλο, επίσης προτείνονται ώστε να υπάρχει ομοιομορφία φωτισμού και στις 2 πλευρές.    

Έξυπνος φωτισμός

Το CIE 115-2010 επιτρέπει στο επίπεδο φωτισμού να προσαρμόζεται ανάλογα με την πυκνότητα της κυκλοφορίας. Όλες οι υπόλοιπες φωτομετρικές απαιτήσεις πρέπει να παραμένουν οι ίδιες για τη σωστή εφαρμογή ενός σεναρίου ελέγχου της φωτεινότητας. Οι υπάρχουσες τεχνολογίας συστημάτων ελέγχου επιτρέπουν τη προ ρύθμιση ή την προσαρμογή των σεναρίων μείωσης της φωτεινής ροής ανάλογα με πραγματικά δεδομένα ανάλυσης της κυκλοφοριακής πυκνότητας.

Η εγκατάσταση φωτισμού πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτική.

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει μια τυπική εγκατάσταση σε αστική περιοχή 

Παράδειγμα πραγματικής εγκατάστασης

Η εταιρία μας, I.L.S.| Innovative Lighting Systems, ασχολείται με ιδιωτικά και δημόσια έργα, προτείνοντας πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εφαρμογής.

Στην φωτογραφία παρουσιάζεται μια από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

Φωτιστικά της σειράς Teceo έχουν τοποθετηθεί σε αστική περιοχή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ