Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού

 

Δημιουργούμε το φωτισμό του αύριο, δίνοτας νέα δυναμική στα συστήματα φωτισμού.

Κάθε σύγχρονη πόλη και οι τοπικές αρχές της έχουν ανάγκη από έξυπνα συστήματα διαχείρισης και τηλεδιαχείρισης, ικανά να βελτιώσουν την ποιότητα του αστικού φωτισμού, να διευκολύνουν τη διαχείριση της υφιστάμενης εγκατάστασης και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του αστικού περιβάλλοντος. Ο φωτισμός δεν είναι πλέον παθητικός, αλλά μπορεί να γίνει:

  • δυναμικός και εύκολα προσαρμόσιμος
  • ενεργειακά αποδοτικός, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη
  • παρατηρήσιμος, με άμεση εποπτεία

Η νέα γενιά φωτισμού, μπορεί να δώσει πνοή στα σύγχρονα αστικά κέντρα, εξασφαλίζοντας ευημερία, αειφορία και ασφάλεια.

Προσεγγίζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προτείνουμε ολοκληρωμένη λύση συστήματος διαχείρισης φωτισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

Ενημερωθείτε για τις λύσεις μας εδώ

Συστημάτα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων

 

 

Αρχιτεκτονική συστήματος

 

1. Ελεγκτής φωτιστικού (LC): Τοποθετείται εντός του φωτιστικού ή στον ιστό, παίρνει μετρήσεις και ελέγχει τις λειτουργίες του φωτιστικού (on/off, dimming, κ.ά.).
2. Ελεγκτής τομέα (SeCo): Τοποθετείται στον πίνακα ελέγχου (pillar), ελέγχει και να οργανώνει τους LC που βρίσκονται στο πεδίο λειτουργίας του. Είναι η συσκευή που συνδέει το δίκτυο φωτισμού με το Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης.
3. Web Server: Τα δεδομένα από τους SeCo αποστέλονται και συγκεντρώνονται σε Web Server. Ο Web Server βρίσκεται είτε σε data center και παρέχεται μέσω διαδικτύου ως cloud υπηρεσία είτε εγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
4. Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης: Επιτρέπει τη ρύθμιση, την επίβλεψη και τον απομακρυσμένο έλεγχο ολόκληρου του δικτύου φωτισμού. Μέσω οποιουδήποτε web browser, το Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης εκτελεί όλες τις επιθυμητές λειτουργίες (εποπτεία μετρήσεων και σφαλμάτων του δικτύου, on/off, dimming, κ.ά).

 

Ασύρματη ή ενσύρματη προσέγγιση;

 

Πριν ξεκινήσουμε, ας ονομάσουμε την ασύρματη λύση μας "Ερμής" και την ενσύρματη "Δίας". Πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας δύσκολα μπορούν να γίνουν σαφή, καθώς σε μια εφαρμογή τα πλεονεκτήματα του "Ερμή" μπορεί να είναι μειονεκτήματα στην περίπτωση κάποιας άλλης εφαρμογής, το ίδο και για το "Δία". Βασική διαφορά του "Ερμη" απο το "Δία" είναι ο τρόπος επικοινωνίας των ελεγκτών φωτιστικών με τους ελεγκτές τομέα.

Λύση "Ερμής": Οι ελεγκτές φωτιστικών επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον ελεγκτή τομέα χρησιμοποιώντας ασύρματες τεχνολογίες δημιουργώντας ένα εύρωστο δίκτυο βασιζόμενο σε mesh αρχιτεκτονική. Η επικοινωνία γίνεται στην αδεσμοποίητη ζώνη συχνοτήτων των 2,4 GHz χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ZigBee meshnet PRO.

Λύση "Δίας":  Οι ελεγκτές φωτιστικών (που είναι εγκατεστημένοι συνήθως σε κάθε ιστό σε αυτή την περίπτωση) επικοινωνούν με τον ελεγκτή τομέα χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον δίκτυο γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επικοινωνία γίνεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ενσύρματης μετάδοσης δεδομένων, LonWorks PLC ή PLC/B-PLC.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter κι ενημερωθείτε για τις λύσεις μας!