Εκφράζεται με την ισοδύναμη θερμοκρασία στην οποία όταν βρεθεί η πηγή αναφοράς (μέλαν σώμα του Plank), θα παράγει φως ίδιου χρώματος με την φωτεινή πηγή και μετράται σε βαθμούς Kelvin.

Το διάγραμμα CIE παρουσιάζει τη συμπεριφορά της πηγής αναφοράς σε σχέση με τα διάφορα χρώματα.
Παραδείγματος χάρη, μια φωτεινή πηγή με θερμοκρασία χρώματος 6000Κ εκπέμπει ψυχρό λευκό χρώμα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. 
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ