Για μακροχρόνια απόδοση

Ως μέρος της προσφοράς αξιόπιστων, ανθεκτικών και αποτελεσματικών λύσεων, η Schreder έχει αναπτύξει την έννοια του Thermix®.

Η θερμική διαχείριση των LED είναι κρίσιμη όσον αφορά την αξιοπιστία του φωτιστικού. O έλεγχος της θερμότητας είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η διάρκεια των LED για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και τη διατήρηση της φωτεινής ροής με την πάροδο του χρόνου. 

H Schreder έχει αναπτύξει μία έννοια - Thermix® - που βασίζεται στη βελτιστοποίηση διαφόρων παραμέτρων στη θερμική διαχείριση των LED:

  1.  Άμεση απαγωγή θερμότητας: Η θερμότητα παίρνει τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ της πηγής και του εξωτερικού χώρου.

 

 2.  Θερμική στεγανοποίηση μεταξύ των LED και των ηλεκτρικών μηχανικών μερών. Θερμική στεγανοποίηση μεταξύ των LED και των ηλεκτρικών και  ηλεκτρονικών μερών & ελέγχου.

 3.  Η βελτιστοποιημένη σχεδίαση της επιφάνειας ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ