Για επίπεδες επιφάνειας, η ένταση φωτισμού υπολογίζεται μέσω της απόστασης (d) μεταξύ της πηγής φωτός και του κάθετου ύψους (h) μεταξύ της επιφάνειας και της προβολής της πηγής στην επιφάνεια. 

Στο σχήμα δεξιά ισχύει ότι h=d*cosγ ή d=h/cosγ

Επομένως η    γίνεται  

Το μέγεθος Ehor εκφράζει την οριζόντια ένταση φωτισμού στο συγκεκριμένο σημείο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ