Τεχνολογία από το Μέλλον
 Η Schreder έχει αναπτύξει τη δεύτερη γενιά του συστήματος οπτικής μετάδοσης LensoFlex®2. Το LensoFlex®2 είναι ειδικά σχεδιασμένο για το φωτισμό χώρων με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο, πετυχαίνοντας παράλληλα εξοικονόμηση σε όρους τόσο αρχικού κόστους κτήσης όσο και εκπομπών CO2.
Το LensoFlex®2 βασίζεται στην ευελιξία που προσφέρει το μεγάλο εύρος φακών με τους οποίους μπορεί να εξοπλιστεί. Η Schreder έχει αναπτύξει μεγάλο εύρος φακών προκειμένου να μπορεί το σύστημα οπτικής μετάδοσης να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες της κάθε εφαρμογής.
Η Schreder βασίζεται στο LensoFlex®2 ώστε να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις φωτισμού που παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ευελιξία τόσο σε όρους απόδοσης όσο και ελέγχου διασφαλίζοντας παράλληλα και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ