Η λαμπρότητα εκφράζει την ένταση φωτός που εκπέμπεται ανά μονάδα επιφάνειας σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Μετρά το φως όπως το αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. Η ορατότητα όλων των επιφανειών και των αντικειμένων στο πεδίο όρασής μας οφείλεται στη λαμπρότητα τους, ενώ στην ουσία το επίπεδο έντασης φωτισμού δεν γίνεται αντιληπτό.  Μονάδα μέτρησης είναι η candela ανά τετραγωνικό μέτρο (cd / m²).

Επιφάνειες με διαφορετικές ιδιότητες αντανάκλασης θα έχουν την ίδια ένταση φωτισμού αλλά διαφορετική λαμπρότητα. Η λαμπρότητα ή φωτεινότητα του δρόμου είναι το βασικό κριτήριο στα πρότυπα εφαρμογών οδικού φωτισμού. Ως εκ τούτου, η καλή γνώση των ιδιοτήτων αντανάκλασης των πεζοδρομίων είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου φωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ