Ο φωτισμός στο ίδιο σημείο Ρ επί μιας κάθετης επιφάνειας ως προς την φωτεινή πηγή, μπορεί επίσης να δοθεί σαν συνάρτηση του ύψους (h) της φωτεινής πηγής και της προσπίπτουσας γωνίας (γ) της φωτεινής έντασης Ι.
 


 

ισχύει επίσης   
 
Οπότε έχουμε 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ