Η φωτεινή ροή είναι η συνολική ποσότητα ενέργειας φωτός που εκπέμπεται από μια πηγή ανά δευτερόλεπτο. 

Συμβολίζεται με F και εκφράζεται σε lumens. 

Οι μετρήσεις φωτεινής ροής τεχνητών φωτεινών πηγών γίνονται εντός μιας λευκής σφαίρας τέλειας διάχυσης, την επονομαζόμενη σφαίρα του Ulbricht. 

Η μετρητική συσκευή μετράει το συνολικό πλήθος των lumens που εκπέμπονται από την ελεγχόμενη φωτεινή πηγή σε σχέση με ένα καλιμπραρισμένο λαμπτήρα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ