Η φωτεινή ένταση είναι ένα διανυσματικό μέγεθος που εκφράζει τη φωτεινή ροή που διοχετεύεται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση του χώρου από την φωτεινή πηγή. 

Συμβολίζεται με Ι και έχει ως μονάδα μέτρησης την Candela. Μία Candela ισούται με 1 lumen / στεράδιο, επομένως η φωτεινή ένταση μπορεί να εκφραστεί ως η φωτεινή ροή σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκπεμπόμενη ανά μονάδα στερεάς γωνίας.

1 Candela = 1 lumen / στεράδιο

Η ένταση φωτός δεν είναι συναρτήση της απόστασης.

Οι φωτομετρικές αποδόσεις ενός φωτιστικού προκύπτουν από τη μετρούμενη κατανομή φωτεινής έντασης του. Οι μετρήσεις φωτεινής έντασης πραγματοποιούνται σε ειδικά εργαστήρια, με χρήση γωνιομέτρου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ