Η φασματική κατανομή εκφράζει την κατανομή της ενέργειας που εκπέμπεται σε διάφορα μήκη κύματος στο ορατό μέρος του φάσματος.

Μπορεί να καθοριστεί για κάθε τύπο φωτεινής πηγής.

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται παρακάτω, στη φασματική κατανομή ενός λαμπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου το κύριο μέρος της ενέργειας εκπέμπεται στο κίτρινο-πορτοκαλί χρώμα, ενώ από τη φασματική κατανομή ενός λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων προκύπτει ότι η ενέργεια εκπέμπεται ομοιόμορφα έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την εκπομπή λευκού φωτός. 

 

Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου

 

 Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ