Στο παρελθόν, προκειμένου να επιτευχθούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα φωτισμού δεν υπήρχε ευελιξία στην επιλογή ισχύος της φωτεινής πηγής καθώς αυτή οριζόταν από τον κατασκευαστή.

Παραδείγματος χάρη, ο διαχειριστής του δικτύου φωτισμού θα ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει λαμπτήρα ισχύος 100W ακόμα και αν μπορούσε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και με φωτεινή πηγή μικρότερης ισχύος.

Με τη χρήση συστήματος διαχείρισης, είναι δυνατή η μεταβολή της φωτεινής ροής ώστε να επιτυγχάνονται ακριβώς τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού, μειώνοντας την καταναλισκόμενη ενέργεια και αυξάνοντας την εξοικονόμηση. 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ