Η δυναμική επιλογή εκπεμπόμενης φωτεινής ροής (SDLO) επιτρέπει την προσαρμογή της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής ανάλογα με την συχνότητα κυκλοφορίας.

Μέσω σεναρίων ρύθμισης της φωτεινής ροής, μπορούν να οριστούν προφίλ με βάση τα οποία παρέχεται λιγότερο φως και κατά συνέπεια καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν η κυκλοφορία είναι μειωμένη.
Αυτό πρέπει να γίνεται πάντα σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα φωτισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ