Η χρωματική απόδοση παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που φαίνονται τα αντικείμενα κάτω από μία δεδομένη φωτεινή πηγή. Η μέτρηση καλείται δείκτης χρωματικής απόδοσης ή CRI.
Χαμηλή τιμή CRI δείχνει ότι τα αντικείμενα μπορεί να παρουσιάζονται αφύσικα κάτω από την επίδραση της φωτεινής πηγής, ενώ μια φωτεινή πηγή με υψηλό CRI θα έχει ως αποτέλεσμα τα χρώματα ενός αντικειμένου να φαίνονται πιο ρεαλιστικά και πραγματικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ