Ή ένταση φωτισμού εκφράζει εκφράζει την ποσότητα φωτός ή φωτεινής ροής, που προσπίπτει πάνω σε μια επιφάνεια. Εκφράζεται με το σύμβολο Ε.
Μονάδα μέτρησης είναι το lux (lx). Ένα lux ισούται με ένα lumen ανά τετραγωνικό μέτρο (lm / m²).
Η ένταση φωτισμού επιφάνειας είναι ανεξάρτητη από την κατεύθυνση με την οποία προσπίπτει στην επιφάνεια η φωτεινή ροή.
Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επιπέδων έντασης φωτισμού είναι τα παρακάτω:
Καλοκαίρι, μεσημέρι με καθαρό ουρανό
100000 lux
Οδικός φωτισμός
5-30 lux
Πανσέληνος, με καθαρό ουρανό
0,25 lux
Η ένταση φωτισμού επιφάνειας μετράται με τη χρήση λουξόμετρου. Το λουξόμετρο χρησιμοποιεί φωτοκύτταρο που είναι προσαρμοσμένο με χρήση ειδικού φίλτρου ούτως ώστε να ταιριάζει με την καμπύλη ευαισθησίας V(λ) του ανθρώπινου ματιού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ