Στα σύγχρονα αστικά κέντρα, οι τοπικές αρχές οφείλουν να διευκολύνουν την άνετη κυκλοφορία των πολιτών  και να εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνησή τους.

Φωτίζοντας σωστά τις διαβάσεις, τόσο οι ίδιες οι διαβάσεις όσο και οι πεζοί γίνονται εύκολα ορατοί από τους οδηγούς και βελτιώνεται άμεσα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στα αστικά κέντρα. Η απλή τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάνω από τις διαβάσεις δεν αρκεί, αλλά απαιτείται επιπλέον φωτισμός που θα κάνει εύκολα ορατή τη διάβαση σε αντίθεση με το υπόλοιπο περιβάλλον.

Neos LED Zebra για διαβάσεις πεζών

Επιπλέον, προτείνονται τα ακόλουθα φωτιστικά:

Απαιτήσεις φωτισμού

Για το σωστό φωτισμό των διαβάσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές ασύμμετρες φωτεινές κατανομές που δίνουν μεγάλη κάθετη ένταση φωτισμού στον πεζό από τη θέση του οδηγού και ταυτόχρονα δίνουν στη διάβαση μεγάλο επίπεδο οριζόντιας έντασης φωτισμού, έτσι ώστε να αυξάνεται η ορατότητα από μεγάλη απόσταση.

Η εφαρμογή ειδικού φωτισμού στις διαβάσεις πεζών από τις τοπικές αρχές αρκετών Ευρωπαϊκών πόλεων έχει βοηθήσει στην εξαγωγή εμπειρικών ελάχιστων απαιτήσεων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις διαμορφώθηκαν από περιπτώσεις που η λαμπρότητα των δρόμων κυμαίνεται από 1 cd/m² έως 2 cd/m².

Μέση κάθετη ένταση φωτισμού στον άξονα της διάβασης σε ύψος 1m: Ev av ≥ 40 lux
Ομοιομορφία κάθετης έντασης φωτισμού στη λωρίδα μπροστά από τον οδηγό (Ev min/ Ev av): 0,20
Μέση οριζόντια ένταση φωτισμού στη διάβαση στο επίπεδο του εδάφους: Eh ≥ 80 lux
Ομοιομορφία οριζόντιας έντασης φωτισμού (Eh min/ Eh av): 0,30

Φωτεινή πηγή

Οι διαβάσεις πεζών πρέπει να φωτίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε ο φωτισμός της διάβασης εύκολα να διακρίνεται από το φωτισμό του υπόλοιπου δρόμου.

Προτείνουμε τη χρήση φωτεινής πηγής με θερμοκρασία χρώματος διαφορετική από αυτή του υφιστάμενου οδοφωτισμού και με μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος. Για παράδειγμα, σε δρόμους που χρησιμοποιείται φωτισμός με θερμοκρασία χρώματος θερμού λευκού (WW) ή ουδέτερου λευκού (NW), προτείνεται η χρήση φωτιστικών με ψυχρό λευκό φως (CW – cool white).

Εγκατάσταση

Ενδεικτικά προτείνεται τα φωτιστικά να τοποθετούνται 1m από τη διάβαση πεζών και σε ύψος 5m με 6m.

Δρόμος μονής κατεύθυνσηςΣτην περίπτωη που ο δρόμος έχει μέχρι δυο λωρίδες, αρκεί ένα φωτιστικό, ενώ για δρόμο με περισσότερες λωρίδες χρειάζονται δυο φωτιστικά εκατέρωθεν της διάβασης (ένα σε κάθε πεζοδρόμιο).

Δρόμος διπλής κατεύθυνσης: Χρειάζονται δυο φωτιστικά εκατέρωθεν της διάβασης, ώστε να υπάρχει ορατότητα για τους οδηγούς και των δύο κατευθύνσεων.